Enneagram

Daar komt wat nieuws om het hoekje. Ik werk namelijk al meer dan 20 jaar met het Enneagram. Het Enneagram is een model dat de beweegreden uitlegt van 9 persoonlijkheidstypes. Ik ga daar binnenkort nog veel meer over vertellen. Er komt zelfs een Enneagramtest op deze website. Voor nu wil ik alvast zeggen dat ‘je ego’, die buitenste laag, zoals we die hiervoor gezien hebben, af te lezen is uit je Enneagramtype.

Op internet kun je heel veel vinden over het Enneagram. Ik heb hieronder alvast heel summier de verschillende types weergegeven.

De Enneagramtypes


Enneagramtype 1
Enneagramtype 1

Enneagramtype 1 – perfectionisten, hervormers, verbeteraars

Hun beweegreden is autonomie behouden door het juiste te doen en het goed te doen. Ze doen er alles aan om fouten te voorkomen.

Enneagramtype 2
Enneagramtype 2

Enneagramtype 2 – De helpers, de gevers, verzorgers

Hun beweegreden is liefde ontvangen door te voorzien in de behoeften van anderen die voor hen belangrijk zijn.

Enneagramtype 3
Enneagramtype 3

Enneagramtype 3 – De performers, succeszoekers, harde werkers

De beweegreden is aandacht te krijgen door te presteren en succesvol te zijn.

Enneagramtype 4
Enneagramtype 4

Enneagramtype 4 – De romantici, artiesten, individualisten

Beweegreden is geliefd worden door bijzonder zijn. In een unieke liefde verbonden willen zijn met een ander, omdat ze de verbinding met zichzelf zijn verloren en willen herstellen.

Enneagramtype 5
Enneagramtype 5

Enneagramtype 5 – De analisten, onderzoekers, observeerders

De beweegreden is bescherming tegen inmenging door anderen door zich emotioneel terug te trekken.

Enneagramtype 6
Enneagramtype 6

Enneagramtype 6 – De loyalisten, sceptici, rebellen

Hun beweegreden is veiligheid creëren door waakzaamheid, zaken in twijfel trekken en op zaken vooruitlopen.

Enneagramtype 7
Enneagramtype 7

Type 7 De levensgenieters, optimisten, charmeurs

Beweegreden is het vermijden van angst en pijn door het verbeelden en opzoeken van plezierige mogelijkheden.

Enneagramtype 8
Enneagramtype 8

Enneagramtype 8 – De bazen, leiders, beschermers

Hun beweegreden is respect krijgen door sterk en confronterend te zijn en kwetsbaarheid te verbergen.

Enneagramtype 9
Enneagramtype 9

Enneagratype 9 – De bemiddelaars, vredestichters, vredebewaarders

Beweegreden is acceptatie door zichzelf te vergeten. Door zelf niets nodig te hebben, veroorzaken ze geen reden om afgewezen worden.