Privacy verklaring


In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we met persoonsgegevens
om gaan. Daarmee willen we graag voldoen aan de grondbeginselen
van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2016).
We respecteren jouw privacy als bezoeker van de websites
merkop.nl en identiteitsystemen.nl en als gebruiker van onze
diensten en producten. Wij doen ons uiterste best die privacy te
beschermen.

Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je
de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring:
Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen.
Indien je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is
de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt,
totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 1. Verantwoordelijkheid
  Merk Op – inclusief identiteitsystemen.nl – gevestigd in
  Ledeacker, Sint Anthonis is verantwoordelijk voor de verwerking van
  persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Merk Op verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
  de diensten, de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf
  aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
  persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam (indien opgegeven)
  • E-mailadres (indien opgegeven)
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een
  formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en
  telefonisch of door het invullen van de Enneagramtest.
 3. Hoe wij persoonsgegevens verwerken
  Wij verwerken op verschillende manieren:
  • Direct contact: je verstrekt persoonsgegevens door het invullen van een
  formulier op onze site of door communicatie via de reguliere post,
  telefoon, email of anders, ook als je:
  • publicatie aanvraagt
  • je aanmeldt voor bepaalde marketinguitingen of events en workshops
  • je de Enneagramtest invult
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om bijzondere of
  gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere
  persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld jouw ras of etnische
  afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke
  overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over je
  gezondheid, gegevens over jouw seksueel gedrag of seksuele
  gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de
  unieke identificatie van een natuurlijk persoon.
 5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
  persoonsgegevens verwerken
  Merk Op verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor
  de volgende doelen:
  – Verzenden van uitnodiging, nieuwsbrief en/of reclamefolder na
  toestemming
  – Het informeren over wijzigingen van onze diensten
  – Het beantwoorden van vragen
 6. Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde
  besluitvorming
  Merk Op kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
  computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
  (bijvoorbeeld een medewerker van Merk Op) tussen zit. Merk Op kan
  gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of -systemen
  en/of derden:
  • Formulieren op de website voor deelname aan activiteiten (tot heden
  maatwerk binnen eigen webomgeving)
  • Autoresponder (tot heden maatwerk binnen eigen webomgeving)
  • Tools voor versturen van nieuwsbrieven (Mailchimp)
  • Sociaal netwerk en advertentie kanalen (Facebook)
  • Tools om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website (Google
  Analytics)
  • Tools voor het afnemen van enquetes (tot heden maatwerk binnen
  eigen webomgeving)
  • Tools voor marktonderzoek (tot heden maatwerk binnen eigen
  webomgeving)
  • Community (tot heden maatwerk binnen eigen webomgeving)
  Indien jouw gegevens worden verzameld en verwerkt door derde
  partijen, worden deze hierboven vermeldt en verplicht dit hen zeer
  strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.
  Merk Op verstrekt uitsluitend aan derden en alleen dát wat nodig is op
  bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met
  jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Neem contact met ons op via email als je hier meer informatie over wilt
  ontvangen.
 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Merk Op bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
  om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  Voor de mailings kun je je ten alle tijden uitschrijven middels de knop in
  de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat.
 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Merk Op gebruikt functionele, analytische (Google Analytics) en tracking
  (Facebook) cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste
  bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
  computer, tablet of smartphone. Merk Op gebruikt cookies met een
  puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
  behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
  onthouden worden (zoals het akkoord gaan met de cookieverklaring).
  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken
  en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die
  jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
  advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze
  website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we
  je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden
  voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
  cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
  opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
  toelichting bijvoorbeeld op veiliginternetten.nl of de site
  van Consuwijzer.
  Houd er rekening mee dat de website of delen hiervan, bij weigeren of
  uitzetten van de cookies, niet goed kunnen functioneren. Jouw akkoord
  met de cookieverklaring wordt 3 maanden onthouden, daarna wordt
  deze automatisch verwijderd en kun je opnieuw je akkoord geven.
 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
  verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van
  jouw account die je onder elke ontvangen email vindt. Daarnaast heb je
  het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
  te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
  persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
  kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
  een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
  organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar
  en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere
  vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
  gespecificeerd verzoek naar info@merkop.nl. Om er zeker van te zijn
  dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we jou om
  specifieke persoonlijke informatie vragen. Dit ter bescherming van je
  privacy. Merk Op zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
  weken, op jouw verzoek reageren.
  Merk Op wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
  klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons. Wij zouden je dankbaar zijn als je eerst
  contact met ons zou willen opnemen, zodat we de kans krijgen het voor
  je op te lossen.
 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Merk Op neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@merkop.nl
 11. (externe) links
  Deze website kan hyperlinks naar third-party websites, plugins en
  applicaties bevatten. Door het klikken op links of andere connecties te
  maken, zou het kunnen dat je deze third parties toestemming geeft om
  data van jou te verzamelen. Wij hebben geen controle over deze
  externe partijen en we zijn niet verantwoordelijke voor hun
  privacyverklaring. We raden je aan om de privacyverklaring van
  desbetreffende partijen goed te bestuderen.
  Merkop.nl een domein van Merk Op – Branding voor ondernemende
  professionals
  Voor vragen, inzage, bezwaar, rectificatie en andere feedback kun je
  contact opnemen met:
  Lian Groot – van der Linden
  info@merkop.nl
  Voor aanvullende informatie over de bescherming van
  persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit
  Persoonsgegevens.

Who we are

Our website address is: http://www.academievooridentiteitsystemen.nl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements